Bc. Jakub Šindelka

Bakalářská práce

Analýza nejposlouchanějších skladeb na serveru YouTube.com

The analysis of the most listened compositions on YouTube.com
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou devatenácti nejposlouchanějších hudebních skladeb na serveru YouTube.com, které byly uploadovány v roce 2014 a později. Seznam je aktuální k datu 1. 7. 2016, práce se tedy zabývá skladbami, které byly nejpopulárnější na serveru YouTube od začátku roku 2014 do poloviny roku 2016. U skladeb je zkoumán jejich žánr, délka, tempo, harmonie, struktura a další charakteristiky …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of the nineteen most listened music compositions on YouTube.com, which were uploaded in 2014 or later. The list is relevant to 1. 7. 2016, therefore the point of interest of the thesis are composions, which were the most popular in the period since the beginning of 2014 to the half of 2016. The aspects of compositions which are analyzed are their genre, lenght …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta