Jan Stehlík

Bachelor's thesis

Jednotná sazba DPH – ekonomické a sociální dopady

Single VAT rate - economical and social impacts
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat dopad jednotné sazby DPH zejména na výdaje domácností. Výzkumný problém této práce je formulován ve formě otázek: Sníží zavedení jednotné sazby DPH výdaje domácností? Jaké odvětví by postihlo nejvíce? O kolik by ovlivnila jednotná sazba státní příjmy? Před analytickou částí je potřeba konkrétně definovat sazbu DPH, ukázat její vývoj v České republice a objasnit …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the impact of the uniform VAT rate mainly on household expenses. The research problém of this work is formulated in the form of questions: Will the introduction of a uniform VAT rate reduce household spending? Which industry would hit the most? How much would the single rate affect the state revenue? Before the analytical part, i tis necessary to define …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Stanislav Klazar
  • Reader: Eliška Čejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77914