Jana Dušková

Bakalářská práce

Jednotná sazba DPH - ekonomické a sociální dopady.

Single rate of VAT - economic and social impacts
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, zda by bylo vhodné v České republice zavést jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty. Než je přistoupeno k samotné analýze, je v práci shrnut dosavadní legislatvní vývoj jednotné sazby DPH. Zároveň se v této části práce snažím o zjištění současného postavení České republiky k zavedení jednotné sazby DPH a to především z pohledu vlády. Zvolený cíl jsem řešila pomocí dat dostupných …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether it would be appropriate to introduce a single rate of value added tax in the Czech Republic. Before the author proceeds to the analysis itself, she summarizes the legislative development of a single rate of VAT. At the same time in this part of the work, the author tries to determine the current position of the Czech Republic to the introduction of a single …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Pavlína Brabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51786

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika