Karel Ježík

Diplomová práce

Úprava křižovatky ulic Těšínská - Okrajová - Frýdecká v Havířově

Adjustment of the Intersection Tesinska - Okrajova - Frydecka in Havirov
Anotace:
Předmětem práce je posouzení stávajícího stavu a návrh nových řešení křižovatky ulic Těšínská, Okrajová a Frýdecká v Havířově v rozsahu technické studie. Pro posouzení stávajícího stavu jsou provedeny tyto dopravně inženýrské náležitosti: dopravní průzkum, prognóza dopravy, kapacitní posouzení, analýza nehodovosti a analýza konfliktních situací. Pro řešení nových variantních řešení byla vypracována …více
Abstract:
The subject of the thesis is the assessment of the current state and the design of two new solutions of the intersection of streets Těšínská, Okrajová and Frýdecká in Havířov in the extent of the technical study. For the assessment of the current situation, the following were carried out: traffic survey, traffic intensities for 2039, capacitive assessment, accident analysis, analysis of conflict situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Aneta Chlebišová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava