MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů

The optimalization of manual wheelchair mobility in patients with spinal cord injury
Abstract:
Úvod. Výběr vozíku, jeho nastavení a sedací polštář zásadně ovlivňují mobilitu člověka s lézí míšní, vznik patologie postury i dekubitů. Metody. 90 pacientů s lézí míšní (LM), mobilitou na mechanickém vozíku (MIV), starších 18 let, 69 (76,7 %) mužů a 21 (23,3 %) žen, bylo vyšetřeno ve spinální ambulanci celoživotní péče FN Brno 2014-2017. Při sezení ve vozíku byl měřen tlak na sedacím polštáři pomocí …more
Abstract:
Background. The choice and adjustment of wheelchair and seating cushion affects essentially spinal cord injury (SCI) persons' mobility, formation of their postural pathology and pressure ulcers. Methods. A set of 90 patients with SCI, mobility in manual wheelchair, older 18 years, 69 (76,7 %) men and 21 (23,3 %) women, were examined at SCI outpatient centre of University Hospital Brno 2014-2017. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2020
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc., doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta