Marta KÖHLEROVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure mapping

Physiotherapy of a Pacient with a Spinal Cord Injury - Monitoring the Development of Stability in a Seated Position by Pressure Mapping System
Anotace:
Úvod: Vybrat vhodné téma k bakalářské práci, název práce je Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure Mapping. Cíl: Cílem práce bylo seznámit s problematikou míšního poranění, rehabilitačními postupy a komplexností léčby ve spolupráci s multidisciplinárním týmem v rámci tzv. spinálního programu. Metodika: Práce je výzkumného charakteru typu případové …více
Abstract:
Introduction: Choosing of a suitable topic for the bachelor thesis, the title of the thesis is Physiotherapy of a Patient with a Spinal Cord Injury - Monitoring the Development of Stability in a Seated Position by Pressure Mapping System. Objective: The objective of the thesis was acquainting with spinal cord injury problems, physiotherapy methods and a complexity of the treatment in cooperation with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖHLEROVÁ, Marta. Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure mapping. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií