Bc. Martin Halenka

Diplomová práce

Rodičovský styl výchovy versus podpora aktivního přístupu k životu

Parenting vs active way of life
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rodinou, výchovnými styly a aktivním přístupem k životu. První část popisuje rodinu a její historii. Další část se zabývá výchovnými styly a funkcemi rodiny, které by měla rodina plnit. Cílem práce v praktické části bylo zjistit názor adolescentů na rodinu.
Abstract:
This thesis deals with family, parenting styles and active attitude to life. The first part describes the family and its history. The next part deals with the parenting styles and family functions that the family should fulfil. The aim of the practical part was to find out the adolescent's view of the family.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií