Bc. Ondřej Homolka

Bakalářská práce

Demografický vývoj kroměřížské židovské čtvrti na přelomu 19. a 20. století

Demographic development of jewish quarter in Kroměříž in 19./20. century
Anotace:
Práce se věnuje historicko-demografické analýze židovské čtvrti v Kroměříži na základě sčítacích operátů z let 1890 a 1910.
Abstract:
The thesis deals with the historical-demographic analysis of the jewish quarter in Kroměříž on the basis of censuses from years 1890 and 1910.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta