Bc. Jan Ševčík

Diplomová práce

Vliv okultního a hermetického hnutí na politickou realitu německých a českých zemí v rozmezí let 1890 – 1945: komparace vlivu

Comparison of the Impact of the Occult and Hermetical Movement on Politics in Germany and Czech Countries between 1890 and 1945
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá otázkou politického vlivu okultního a hermetického hnutí v česky a německy mluvících zemích, v rozmezí let 1890 až 1945. Které podle geopolitických zvratů dále dělí na období monarchií (1890-1918), republik a autokratických republik (1918-1938) a nacitické říše (1918-1945). Přičemž politickou realitou těchto období míní trojdimenzionální pojetí politiky, které zahrnuje politický …více
Abstract:
This thesis researches question of political influence of occult and hermetic current in czech, and german speaking lands, between 1890 and 1945, which it by geopolitical turning points furthure divides into the epochs of monarchies (1890-1918), republics and autocratic republics (1918-1938), and national socialist empire(1938-1945), and by policial reality of theese epochs it means three dimensional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií