Ondřej Svejkovský

Bakalářská práce

Odměňování a hodnocení zaměstnanců v podniku

Remuneration and evaluation of employees in the company
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat metody odměňování a hodnocení zaměstnanců ve společnosti Lékárna, vyhodnotit stávající stav a navrhnout případné změny za účel zlepšení stávajícího stavu. Teoretická část vysvětluje klíčové pojmy z oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická část se zabývá charakteristikou společnosti Lékárna, jejím současným stavem hodnocení a odměňování …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to analyze the methods of remuneration and evaluation of employees in the company pharmacy, evaluate the current situation and propose possible changes in order to improve the current situation. The theoretical part explains the key concepts in the field of evaluation and remuneration of employees. The practical part deals with the characteristics of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Kristýna Binková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku