Anežka Kádová, DiS.

Bakalářská práce

Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců

Evaluation, motivation and rewarding of employees
Anotace:
KÁDOVÁ, Anežka. Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Celkový počet stran: 91 Bakalářská práce pojednává o hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců ve vybraných pražských hotelích. Cílem této práce je zanalyzovat personální politiku vybraných pražských hotelů se zaměřením na hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců a nalézt …více
Abstract:
KÁDOVÁ, Anežka. Evaluation, motivation and rewarding of employees, [Bachelor´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2018. Total number of pages: 91 My Bachelor´s Dissertation concerns problems associated with employee evaluation, motivation and remuneration in chosen Prague hotels. The aim of this bachelor´s dissertation is to analyze the personnel policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/h4iiq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví (studium pro absolventy VOŠ)