Mgr. Eliška Klímová

Bachelor's thesis

Postavení žen v Sokole Brno I. 1902 - 1915

Women's role in Physical Education Organization "Sokol Brno I." 1902 - 1915
Anotácia:
Práce se věnuje problematice vstupu žen do tělocvičné jednoty Sokol Brno I. a jejich postavení v ní. Je úžeji zaměřena na období od vzniku prvního ženského odboru 1902 po dosažení rovnoprávnosti 1915. Kromě hlavního tématu je v práci nastíněna historie brněnského i pražského Sokola, tělocviku a počátky ženského cvičení.
Abstract:
This thesis deals with issues of women's entry into the Physical Education Organization "Sokol Brno I." and their role in it. It's more particulary focused on the period of first female union in 1902 after achieving equality 1915th. Besides the main theme the thesis outlines the history of the Brno and Prague Sokol, and the beginnings of women's gymnastics exercises.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedúci: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Humanities / History

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.