Kateřina Sobotková

Master's thesis

Reálná konvergence ekonomik

Real Convergence of Economies
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou konvergence České republiky a vybraných zemí bývalého východního bloku v dlouhém časovém horizontu (2004-2015) na základě vybraného makroekonomického ukazatele HDP. V praktické části je nejdříve provedeno seznámení s daty a sestavení Solowova modelu pro všechny zvolené země. Vývoj HDP na obyvatele v čase je graficky znázorněn také za pomoci bazických indexů. Stěžejní …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the convergence of the Czech Republic and selected countries of the former Eastern Bloc over a long time period (2004-2015) based on the macroeconomic indicator GDP. In the practical part, the data is first introduced and the Solow model is compiled for all countries. Development of GDP per capita over time is also graphically illustrated using basic indices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: Jitka Bartošová
  • Reader: Vladislav Bína

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71294