Jan HRUBEŠ

Diplomová práce

Site-specific a prostorová instalace

Site-specific and art installation
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat problematiku site-specific tvorby a to především ve formě instalace. Součástí textu je vřazení tématu do kontextu dějin umění a sledování příčin, které vedli k rozvoji sledovaného fenoménu v současném umění. Pozornost byla věnována také konfrontaci tématu s českou uměleckou scénou - práce obsahuje příklady site-specific tvorby současných umělců. V praktické části popisuji …více
Abstract:
The aim of this practical thesis is to describe subject of site-specific art ? mainly in the form of art installation. One part of this work is trying to place this phenomenon in the art history and to find reasons leading to spreading it in contemporary art. It was also point of this thesis to confront site-specific art with Czech art scene ? it contains examples of contemporary artists work. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Luděk Prošek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBEŠ, Jan. Site-specific a prostorová instalace. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta