Sandra HROMÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Osoby trpící lehkou mentální retardací v chráněném bydlení.

Persons suffering from mild mental retardation in sheltered housing.
Anotace:
Bakalářská práce řeší, jaká je kvalita poskytované péče u klientů s lehkou mentální retardací v chráněném bydlení. Chráněné bydlení je jednou z nových forem péče o mentálně postižené, která u nás není ještě tak známá. Základním cílem je umožnit v co největší možné míře žít život srovnatelný s životem ostatních lidí. Mentální retardace je jedním z mnoha oborů, kterým se sociální práce zabývá, i u formy …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses the quality of care provided for clients with mild mental retardation in sheltered housing. Sheltered housing is one of the newer forms of care for mentally handicapped, which isn´t well known in our country jet. The basic objective is to enable to the fullest extent possible to live a life comparable to the life of other people. Mental retardation is one of many fields …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMÁDKOVÁ, Sandra. Osoby trpící lehkou mentální retardací v chráněném bydlení.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická