Cindy Ponertová

Diplomová práce

Aplikace metody Value Stream Mapping v podniku

Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mapování hodnotového toku v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a podrobněji pak problematika mapování hodnotového toku, tzv. value stream mapping. V praktické části je pak představena společnost Rituals…, v níž byla výše zmíněná metodika uplatněna. Tato část vychází z popsání současného stavu využívaných …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to address the issue of value stream mapping in a company. The theoretical part consists of a brief introduction of logistics, lean manufacturing and value stream mapping, which is introduced in slightly more detail. In the analytical part, the company Rituals…, as well as the current situation in its warehouses, are described. In addition, a suggestion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/n2ndgy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací