Jiří HEJNA

Bachelor's thesis

Analýza dostupných podkladových materiálů pro zpracování průzkumových prací pro KPÚ pomocí WMS

Analysis of available base data for survey work by land consolidation using WMS
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza dostupných podkladových materiálů pro zpracování průzkumových prací pro KPÚ pomocí WMS (Web Map Servis). Teoretická část bakalářské práce je věnována základnímu rozdělení stávajících mapových podkladů využitelných při pozemkových úpravách a popisu dostupných mapových služeb (geoportálů) v České republice a ve světě. Následuje podrobným popis WMS, co to vůbec WMS služba …more
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis of available documents for processing examiners work for landscape with using WMS (Web Map Service). The theoretical part of the thesis is devoted to the basic division of existing spatial information useful in landscape and description of the available map services (geoportals) in the Czech Republic and in the world. The following is a detailed description of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014
Accessible from:: 11. 4. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Tomáš PAVLÍČEK, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEJNA, Jiří. Analýza dostupných podkladových materiálů pro zpracování průzkumových prací pro KPÚ pomocí WMS. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses n2o7b3 n2o7b3/2
3/6/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/6/2014
Bulanova, L.
4/6/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.