Theses on the same topic (having an identical keyword):

wms

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS
 (Petr BALOGH)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qkfl2f// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Využití WMS serverů při výuce Jihomoravského kraje
 (Marek Štěpánek)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z588o/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Analýza trendů Warehouse Management Systems (WMS)
 (Jiří Pangrác)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76650 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza dostupných webových mapových služeb WMS a WFS využitelných pro projektování pozemkových úprav
 (Kristýna LACKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4tjayk// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Implementace WMS v prostředí SAP ve vybrané společnosti
 (Daniel Vanický)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pcw2fp// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Návrh aplikácie pre zobrazovanie geografických dát prostredníctvom WMS
 (Juraj Hreško)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fl3rf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Navrh univerzálního interface mezi systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a WMS (Warehouse Management System)
 (Vladimír Vašek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108573 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Analýza dostupných podkladových materiálů pro zpracování průzkumových prací pro KPÚ pomocí WMS
 (Jiří HEJNA)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n2o7b3// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Rozvoj modelu MBI v oblasti implementace a integrace WMS
 (Denisa Velebová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48443 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

WMS a WFS v prostředí ERDAS APPOLO Server
 (Tomáš Běhal)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86783 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)