Bc. Lucie Pokorná

Diplomová práce

Odklad školní docházky pohledem rodičů

Postponement of the compulsory school attendance from the perspective of parents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rodiči předškolních dětí a jejich rozhodováním o odkladu povinné školní docházky za covidu-19. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část podává informace o školní zralosti a školní připravenosti předškolního dítěte, přechodu dítěte z mateřské školy do základní školy a odkladech školní docházky u nás i v zahraničí. Empirická část je zaměřena na interpretaci …více
Abstract:
The diploma thesis deals with parents of preschool children and their decision-making about the postponement of the compulsory school attendance due to covid-19. The theoretical part provides information about the school maturity and school readiness, the child's transition from kindergarten to primary school and postponements of school attendance here and abroad. The empirical part provides answers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta