Petra POLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Resuscitace samotnou srdeční masáží

Resuscitation by cardiac massage alone
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na resuscitaci zejména srdeční masáží. Teoretická část shrnuje základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Srdeční masáži je věnována samostatná kapitola. Výzkumnou část tvoří analýza výsledků dotazníkového šetření z řad laické veřejnosti o nepřímé srdeční masáži dle Guidelines z roku 2010. Zjištěné údaje …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis focuses on resuscitation especially by heart massage. The theoretical part outlines basic as well as extended cardiopulmonary resuscitation, including phone-assisted emergency resuscitation. A separate chapter is concerned with the heart massage. In the research section I present results of a questionnaire survey with focus on the indirect heart massage conducted among the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jana Boučková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Petra. Resuscitace samotnou srdeční masáží. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií