Bc. Adriana Blažková, DiS.

Bakalářská práce

Kapitálová přiměřenost bank

Capital Adequacy in the Banks
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o kapitálové přiměřenosti bank a jejím vývoji. První část práce obsahuje základní deskripci problematiky Basilejských pravidel Basel I, II a III. V druhé části je zaměření na jejich implementaci a dopady na vybranou obchodní banku v České republice a její mateřskou banku v zahraničí.
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the capital adequacy of banks and its development. The first part contains a description of the basic problems of Basel I, II and III. The second part focuses on the implementation and impact of the selected commercial bank in the Czech Republic and its parent banks abroad.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS