Mgr. Ondřej Pavlík

Bachelor's thesis

Jason Bourne, revoluční umělec v Hollywoodu: mezi klasickou, uměleckou a historicko-materialistickou narací ve filmech Bournův mýtus a Bourneovo ultimátum

Jason Bourne, A Revolutionary Artist in Hollywood: Between Classical, Art-Cinema and Historical-Materialist Narration in The Bourne Supremacy and The Bourne Ultimatum
Abstract:
Ve své bakalářské práci analyzuji dva filmy z takzvané bourneovské série, Bournův mýtus a Bourneovo ultimátum, režírované Paulem Greengrassem. Oba filmy získaly po svém uvedení do kin pozitivní kritický ohlas a někteří publicisté je dokonce označili za průlomové. Přestože byly tyto filmy oslavované především pro svůj drsný realismus a Greengrassův dokumentaristický styl natáčení, tvrdím, že jejich …more
Abstract:
In my bachelor thesis, I analyse two films of the Bourne series, The Bourne Supremacy and The Bourne Ultimatum, directed by Paul Greengrass. Both of these films were critically acclaimed upon their release, and some journalists even called them a breakthrough. Although the films have been celebrated mostly for their gritty realism and Greengrass’s documentary-like style of shooting, I claim that their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies