Bc. Jana Ondrová

Bakalářská práce

Vliv půdních vlastností na bioakumulaci persistentních organických polutantů v žížalách

Effects of soil properties on bioaccumulation of persistent organic pollutants in earthworms
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje současné poznatky o působení půdních vlastností na biodostupnost persistentních organických polutantů (persistent organic pollutants, POPs) v půdách. V teoretické části je hlavní důraz kladen na půdní organickou hmotu (soil organic matter, SOM), která je klíčová pro biodostupnost v půdách a tedy i pro bioakumulaci v organismech. Bakalářská práce se věnuje i vlivu struktury …více
Abstract:
The bachelor thesis summarizes current knowledge about effects of soil properties on bioavailability of persistent organic pollutants (POPs) in soils. In the theoretical part, the main attention was given to soil organic matter (SOM) which is the key factor influencing biovailability in soils and bioaccumulation in organisms. The bachelor thesis addresses the factor of SOM structure, methods for SOM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Klára Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta