Marie Daniëlle Mulder, M.Sc.

Disertační práce

Semivolatilní organické polutanty ve Středomoří: dálkový atmosférický transport, (foto)chemie a výměna vzduch-moře

Semi-volatile organic pollutants in the Mediterranean: long-range atmospheric transport, (photo)chemistry and air-sea exchange
Anotace:
Kvůli specifickým vlastnostem (cyklické vypařování, fázové rozdělování) vyžaduje výzkum persistentních organických polutantů (POPs) využití metodiky, která překračuje tradiční modely atmosférického znečištění životního prostředí. Tato disertační práce prezentuje metody analýzy dat a numerické modely vhodné pro výzkum transportu POPs na regionální úrovni ve spodní vrstvě troposféry včetně jejich použití …více
Abstract:
Due to the cycling characteristics (re-volatilisation, phase partitioning) the investigation of persistent organic pollutant (POPs) in the atmosphere requires a methodological approach which goes beyond the one established for the investigation of conventional air pollutants. This thesis presents methods for data analysis and numerical modelling tools suitable for the investigation of POPs transport …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. Gerhard Lammel, PhD.
  • Oponent: prof. Euripides G. Stephanou, PhD, Dr. Andreas Stohl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta