Bc. Zdeněk Barabáš

Diplomová práce

Mapování toku hodnot ve společnosti Kovárna VIVA a.s.

Value Stream Mapping in Kovárna VIVA a.s.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na mapování hodnotového toku vybrané skupiny výrobků v nástrojárně ve společnosti Kovárna VIVA a.s. Východiskem práce je studium odborné literatury zabývající se oblastmi průmyslového inženýrství, analýzy a měření práce, možnostmi zvyšování produktivity a zmíněným mapováním hodnotového toku. Analytická část popisuje současný stav toku výrobku dílčími procesy výroby. V rámci …více
Abstract:
The master thesis is focused on value stream mapping of chosen product group in tool shop in Kovárna VIVA a.s. The starting point of this thesis is the study of scientific literature focusing on industrial engineering areas, analysis and measurement of work, options of increasing the produktivity and value stream mapping. Practical part contains current state of production flow of the product in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barabáš, Zdeněk. Mapování toku hodnot ve společnosti Kovárna VIVA a.s.. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství