Bc. Beáta Bednáriková

Diplomová práce

Studium engraftmentu akutní myeloidní leukemie v NOD scid gamma myši

The study of acute myeloid leukemia engraftment in NOD scid gamma mouse
Abstract:
Acute myeloid leukaemia belongs to haematological malignancies with a very poor prognosis. The onset of the disease is rapid, with no specific symptoms, which is probably related to the diagnosis of the disease in an advanced and difficult-to-treat stage. It is an aggressive disease that requires aggressive therapeutic procedures. Due to the heterogeneity of the disease current studies are primarily …více
Abstract:
Akutní myeloidní leukémie se zařazuje mezi hematologické malignity s velmi špatnou prognózou. Nástup onemocnění je rychlý, bez specifických příznaků, s čímž pravděpodobně souvisí diagnostika onemocnění v pokročilém a těžko léčitelném stádiu. Jde o agresivní onemocnění, které vyžaduje agresivní terapeutické postupy. Protože mluvíme o velmi heterogenním onemocnění, současné studie se primárně zaobírají …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Smetana, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách