Martina ZÁVADSKÁ

Bakalářská práce

Genetické profilování dostupných genových zdrojů řepice olejné

Genetic profiling of avaiable gene sources of Brassica rapa, subs. oleifera
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována ve formě literární rešerše. První část práce poskytuje základní informace o čeledi Brassicaceae, do které patří řepice olejná (Brassica rapa subsp. oleifera). Řepice je poddruh Brassica rapa, jež je pěstovaná k produkci oleje. Oproti jiným druhům z rodu Brassica je řepice méně známá a prozkoumaná rostlina, a proto byla pro tuto práci vybrána. Cílem práce je objasnění …více
Abstract:
The bachelor thesis is elaborated in the form of literary research. The first part of the thesis provides basic information about Brassicaceae family including Brassica rapa subsp. oleifera. Brassica rapa subsp. oleifera is a subspecies of Brassica rapa, which is grown for oil production. Compared to other species of the Brassica genus, Brassica rapa subsp. oleifera is less well-known and explored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVADSKÁ, Martina. Genetické profilování dostupných genových zdrojů řepice olejné. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie