Bc. Markéta Riegerová

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o centrální venózní katétry, prevence katétrové sepse

Nursing Care about Central Venous Catheters, Prevention of Catheter Sepsis
Anotace:
Teoretická část diplomové práce popisuje anatomii a fyziologii venózního řečiště, centrální venózní katétr jako takový, kanylaci centrální žíly, parenterální léčbu, ošetřovatelskou péči u pacienta s tímto katétrem a případné komplikace. Výzkumná část je zaměřena na vyhodnocení výsledků zúčastněného skrytého pozorování ošetřovatelské péče o tyto katétry na dvou jednotkách intenzivní péče. Diskuze v …více
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis describes the anatomy and physiology of the venous system, the central venous catheter as such, central vein cannulation, parenteral treatment, nursing care for patients with this catheter and possible complications. The research part is focused on the evaluation of the results of participatory hidden observation of nursing care for these catheters in two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Riegerová, Markéta. Ošetřovatelská péče o centrální venózní katétry, prevence katétrové sepse. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií