Bc. Petra Vitanovcová

Bakalářská práce

Testování hypotéz

Testing statistical hypotheses
Abstract:
In this bachelor thesis we deal with different types of hypothesEs tests on illustrative data. We gradually move from tests of simple hypotheses to tests with composite hypotheses. Subsequently, we draw attention to the difference between tests with exact and approximate level of significance. We also dedicate space to the most powerful tests. The last chapter points to another approach to testing …více
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývame různymi druhmi testů hypotéz na ilustračních datech. Postupně přecházíme od testů jednoduchých hypotéz po testy se složenými hypotézami. Následně obracíme pozornost na odlišnost mezi testy s přesnou a přibližnou hladinou významnosti. Prostor věnujeme i testem s největší sílou testu. Poslední kapitola poukazuje na další přístup testování hypotéz z~pohledu Bayesovskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Kraus, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Šindlář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma