Veronika ELGROVÁ

Bakalářská práce

Využívání mobilních zařízení při hodinách tělesné výchovy na středních školách v Plzni

Use of mobile devices during physical education lessons at secondary schools in Pilsen
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zhodnocení míry využívání mobilních zařízení při hodinách tělesné výchovy na středních školách v Plzni. Teoretická část se zabývá na jedné straně pohybovou aktivitou, školstvím a vzděláváním. Na straně druhé se zabývá moderními technologiemi, aplikacemi a zařízeními, které lze využít pro výuku. V praktické části vyhodnocuji dotazníkové šetření, které přináší informace ohledně …více
Abstract:
This work is focused on the evaluation of the use of mobile devices in physical education classes at secondary schools in Pilsen. The theoretical part deals on the one hand with physical activity and education. On the other hand, it deals with modern technologies, applications and devices that can be used for education. In the practical part, I evaluate a survey that provides information about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karel Švátora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELGROVÁ, Veronika. Využívání mobilních zařízení při hodinách tělesné výchovy na středních školách v Plzni. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/