Mgr. Ekaterina Titova

Master's thesis

Chrám Kristova vzkříšení Spasitele na krvi a ruská imperiální myšlenka

The Church of the Resurrection of Christ the Saviour on the Blood and the Russian Imperial Idea
Abstract:
Ruská imperiální myšlenka se vyvíjela po staletí a promítla se do architektury 19. století, včetně architektury „ruského stylu“. Výjimkou nebyly ani církevní stavby. Chrám Vzkříšení Krista na krvi byl postaven na památku atentátu na císaře Alexandra II., ztělesňuje umělecké ideály své doby a imperiální myšlení a odraz mnohostranné aspekty kultury a ideologie 19. století, včetně problému národní identity …more
Abstract:
The Russian imperial idea developed over centuries and was reflected in 19th century architecture, including "Russian style" architecture. Church buildings were no exception. The Church of the Resurrection of Christ on Blood was built to commemorate the assassination of Emperor Alexander II, it embodies the artistic ideals of its time and imperial thinking, and a reflection of the multifaceted aspect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2024
  • Supervisor: prof. Ivan Foletti, MA
  • Reader: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta