Bc. Kateřina Zajíčková

Bakalářská práce

Problematika stravování spojeného se zdravým životním stylem v rusky psaných internetových magazínech pro ženy

The Issue of Nutrition in Connection with Healthy Lifestyle in Online Women's Magazines Written in Russian Language
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stravováním spojeným se zdravým životním stylem v rusky psaných internetových magazínech pro ženy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vyděluje pojmy zdravého životního stylu a stravování, popisuje stručný vývoj dané tematiky od vzniku až do současnosti a představuje základní pravidla a principy prezentované v magazínech. Praktická část se zabývá pragmatickou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of nutrition in connection with healthy lifestyle in online women‘s magazines written in Russian language. The work consists of two parts. The theoretical part defines the terms related to the healthy lifestyle and nutrition, it concisely describes the development of the given field from its inception until the present day, and it introduces basic rules and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Bumbálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu