Bc. Vojtěch Havel

Diplomová práce

Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín

Management, Administration and Development of Sports Infrastructure and Sports Towns Zlin and Trencin
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na řízení a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín. Za cíl práce jsem se rozhodl charakterizovat řízení, správu a rozvoj sportovní infrastruktury a zjistit jednotlivé formy podpory sportu. Práce je členěna do dvou částí. Část teoretickou a část praktickou. Na začátku teoretické části jsem definoval pojmy, potom jsem popsal jednotlivé formy …více
Abstract:
The thesis is focused on the management and development of sports infrastructure and activities of the city Zlin and Trencin. For the purpose of work I decided to characterize the management, administration and development of sports infrastructure and identify the individual forms of support for the sport. The work is divided into two parts. Theoretical part and a practical part. At the beginning of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havel, Vojtěch. Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe