Bc. Michal Oberreiter

Diplomová práce

Simulační dynamické modely pro výuku makroekonomie

Simulative dynamic models for teaching of macroecnomics
Anotace:
Práce je soustředěna především na naprogramování uživatelsky příjemných rozhraní v MATLABu, jejíchž účelem je přiblížit studentům danou výuku a práci s modely. Teoretická část je věnována postupně jednotlivým aplikacím a jejich ovládání. Vše je doplněno stručným teoretickým základem a příslušnými příklady. Praktická část obsahuje samotné funkce a další soubory potřebné pro jejich funkčnost.
Abstract:
Thesis is mainly focused on programming graphical user interfaces in MATLAB, for the purpose of giving students insight into lessons and work with models. Theoretical part is devoted to individual applications and their control. All of this is completed with short theoretic base and relevant examples. Practical part contains functions and other files necessary for their functionality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta