Ivana SVÍTKOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální práce s uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie u drogově závislých osob v kontaktním centru.

Social work with the use of cognitive-behavioral therapy methods for drug addicts in the contact center.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie (KBT) v sociální práci. Cílem této práce je zmapovat uplatnění metod KBT ke zlepšení efektivity sociální práce na základě analýzy konkrétních teoretických poznatků a realizace výzkumného šetření a odhalení motivovanosti klientů k řešení svých sociálních problémů. Hlavním úkolem této práce bylo zjistit, zda sociální práce s …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the application of methods of cognitive-behavioral therapy (KBT) in social work. The aim of this work is to map the application of KBT methods to improve the effectiveness of social work based on the analysis of specific theoretical knowledge and the implementation of research and discover the motivation of clients to solve their social problems. The main task of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÍTKOVÁ, Ivana. Sociální práce s uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie u drogově závislých osob v kontaktním centru.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work