Ing. Michaela Viková

Master's thesis

Manažerské kompetence v hospodářské praxi

Managerial competencies in business environment
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Manažerské kompetence v hospodářské praxi“ je posouzení požadavků hospodářské praxe na kompetence manažerů. Práce je zaměřena na identifikaci vývojových změn v těchto požadavcích. V teoretické části jsou představeny poznatky z literatury týkající se manažerských kompetencí a dále jsou uvedeny modely manažerských kompetencí především ze zahraniční literatury. V praktické části …more
Abstract:
The goal of the thesis: “Managerial competencies in business environment” is to evaluate the requirements of business environment on managerial competencies. The work is focused on the identification of the development changes in these requirements. Theoretical part contains literature overview of managerial competencies and models of these competencies mostly from foreign literature. Empirical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta