Bc. Katarína Hrušovská

Bachelor's thesis

Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života

The influence of lower limbs amputations on the quality of life
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the quality of life after the vast surgery- amputation and the subjective evaluation of life by the people who went though this surgery. Theoretic part contains the analysis of the term quality of life, characteristics of amputations, describes risk patients and the nuriture of patients in periods after surgery. Empirical part is dedicated to quantitative research which …more
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná kvalite života po rozsiahlom operačnom zákroku-amputácii a subjektívnemu hodnoteniu života od osôb, ktoré podstúpili túto operáciu. Teoretická časť obsahuje rozbor termínu kvalita života, charakteristiku amputácií, opisuje rizikových pacientov a starostlivosť o pacientov v období po operácii. Empirická časť je venovaná kvantitatívnemu výskumu, ktorý bol realizovaný formou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Simona Saibertová
  • Reader: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta