Sára ŘÍHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Protetika dolní končetiny u diabetika

Prosthetic equiments of the lower limbs in diabetes.
Anotace:
Teoretická část práce se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti anatomie dolní končetiny, dále se zabývá amputačními technikami, indikacemi k amputacím a samotným operačním výkonem. Informuje o diabetu a rizikovosti syndromu diabetické nohy. Zaměřuje se na amputaci v oblasti bérce a následně obecně popisuje protetické vybavení u transtibiální amputace. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky pacientů …více
Abstract:
The theoretical part of the theses focuses on theoretical knowledge in the field of lower limb anatomy, it also deals with amputation techniques, indications for amputations and the operation. Informs about diabetes and the risk of diabetic foot syndrome. Focused on amputation in the lower limb and then generally describes the prosthetic equipment for transtibial amputation. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rita Firýtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHÁNKOVÁ, Sára. Protetika dolní končetiny u diabetika. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortotik - protetik

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.