Bc. Katarína Hrušovská

Bakalářská práce

Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života

The influence of lower limbs amputations on the quality of life
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the quality of life after the vast surgery- amputation and the subjective evaluation of life by the people who went though this surgery. Theoretic part contains the analysis of the term quality of life, characteristics of amputations, describes risk patients and the nuriture of patients in periods after surgery. Empirical part is dedicated to quantitative research which …více
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná kvalite života po rozsiahlom operačnom zákroku-amputácii a subjektívnemu hodnoteniu života od osôb, ktoré podstúpili túto operáciu. Teoretická časť obsahuje rozbor termínu kvalita života, charakteristiku amputácií, opisuje rizikových pacientov a starostlivosť o pacientov v období po operácii. Empirická časť je venovaná kvantitatívnemu výskumu, ktorý bol realizovaný formou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra