Bc. Lukáš ZAHRADNÍK

Diplomová práce

Islamofobie v politickém a mediálním prostředí České republiky: komparace ODS a nových antiimigračních politických subjektů

Islamophobia in political and media environment of the Czech Republic - comparison of ODS, and new anti-immigrant political entities
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se věnoval tématu islamofobie v České republice. Zaměřil jsem se konkrétně na výzkum programatiky a výroky předsedů ODS a čtyř hnutí, které se vymezují proti islámu i soudobé migrační krizi, jednalo se o strany Blok proti islamizaci, Úsvit Národní koalice, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Svoboda a přímá demokracie. U ODS jsem také porovnával výroky současného předsedy …více
Abstract:
My diploma thesis deals with Islamophobia in the Czech Republic. I focused especially on survey of progmatics and statements of ODS leaders and four movements, that delimit again Islam and nowadays migration crisis. The movements are "Blok proti islamizaci", "Úsvit Národní koalice", "Dělnická strana sociální spravedlnosti","Svoboda a přímá demokracie". By ODS party I also compared statements of current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRADNÍK, Lukáš. Islamofobie v politickém a mediálním prostředí České republiky: komparace ODS a nových antiimigračních politických subjektů. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/