Bc. Tereza Malá

Diplomová práce

Zkušenosti všeobecných sester s péčí o cizince na jednotkách intenzivní péče

Experiences of intensive care Nurses about taking care of Foreigners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi všeobecných sester s poskytováním ošetřovatelské péče pacientům cizincům. V teoretické části se zabývá zejména terminologií transkulturní péče, jejími východisky a komunikací. V empirické části se diplomová práce zaměřuje na zkušenosti všeobecných sester pracujících na odděleních intenzivní medicíny s poskytováním ošetřovatelské péče pacientům cizincům, se spoluprací …více
Abstract:
The diploma thesis focuse on the experience of intensive care nurses about taking care of foreigners. In the theoretical part is focused mainly on terminology of transcultural care, its origins and communication. In the empirical part, the diploma thesis focuses on the experience of intensive care nurses about providing nursing care to patients of foreigners, working with their family members and at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče