Magdaléna Michalcová

Bakalářská práce

Přechod z příjmů ze samostatné činnosti dle §7 na příjmy z pronájmu dle §9 u vybraného živnostníka na základě Zákona o daních z příjmů

Transition of Independent Activity According to §7 to Rental Income According to §9 of Selected Tradesman Based on Income Tax Law
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob. Subjektem této práce byl poplatník, který pronajímá nemovitost na základě živnostenského oprávnění. Podstatou byla analýza přechodu z příjmů ze samostatné činnosti na příjmy z pronájmu u tohoto poplatníka. V práci byl zhodnocen dopad na daňovou povinnost, sociální a zdravotní pojištění z pohledu z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on personal income tax. Subject of this thesis was taxpayer who rents a property based on trade licence. The essence was analysis of transition of independent activity to rental income of selected tradesman. Impact on tax lability, social and health insurance was evaluated from the perspective of independent activity and rental income. The next point was writing down the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Jarolímová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalcová, Magdaléna. Přechod z příjmů ze samostatné činnosti dle §7 na příjmy z pronájmu dle §9 u vybraného živnostníka na základě Zákona o daních z příjmů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe