Iva KOUNOVSKÁ

Diplomová práce

Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v ČR a EU

Maternity, parental and paternity leave in the Czech Republic and European Union
Anotace:
Cílem mé diplomové práce na téma Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v České republice a Evropské unii je přiblížit právní úpravu této oblasti jak z pohledu pracovního práva, tak z pohledu práva sociálního zabezpečení. První část je věnovaná platné právní úpravě v České republice. Ve druhé části se zabývám právní úpravou v Evropské unii obecně a třetí část jsem věnovala podrobnému výkladu polské …více
Abstract:
The aim of my thesis that concerns the topic of maternity, parental and paternity leave in the Czech Republic and European Union is to introduce the legislation in this area in connection with labor law and social security law. The first part is devoted to the valid legislation in the Czech Republic. The second part deals with the legislation in the European Union in general and the third part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUNOVSKÁ, Iva. Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v ČR a EU. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická