Thi Phuong Anh Nguyenová

Bakalářská práce

Brain-hacking v mobilních aplikacích

Brain-hacking in Mobile Applications
Anotace:
Bakalářská práce "Brain-hacking v mobilních aplikacích" se zaměřuje na rostoucí problematiku závislosti na mobilních telefonech. Poukazuje na způsoby, kterými společnosti podvědomě podněcují uživatele k trávení co nejvíce času u jejich mobilní aplikace. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o brain-hackingu, jeho historii, vývoji a současném stavu. Je zde popsán proces formování zvyku …více
Abstract:
Bachelor thesis "Brain-hacking in mobile applications" focuses on the growing issue of mobile phone addiction. It points out the ways in which companies subconsciously encourage users to spend as much time as possible on their mobile app.The theoretical part summarizes basic information about brain-hacking, its history, development and current state. It describes the process of forming habits in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Sigmund
  • Oponent: Filip Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80239

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika