Marie Baslerová

Bakalářská práce

Informovanost žen o cvičení dětí kojeneckého věku

Foreknowledge of women about training with infants
Anotace:
Tématem bakalářské práce je informovanost žen o cvičení dětí kojeneckého věku v České republice. V teoretické části je popsán psychomotorický vývoj kojence, vliv a důležitost pohybu pro jedince, možnosti cvičení pro kojence ? plavání a babygymnastika, a možnost přispění porodních asistentek k vyšší informovanosti žen o cvičení pro svého kojence. Ve výzkumné části je pomocí dotazníkového šetření zjišťována …více
Abstract:
This bachelor work subject is foreknowledge of women about training with infants in Czech Republic. The theoretical part defines the psychomotor development of infant, the importance of movement for person, possibilities of training for infant ? swimming and babygymnastic, and possibilities for midwife to inform women about training with infant. In experimental part is recognition of foreknowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baslerová, Marie. Informovanost žen o cvičení dětí kojeneckého věku . Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií