Theses 

Diskriminace na českém trhu s nájemním bydlením: Field experiment na internetu – Tomáš Plzák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Plzák

Bakalářská práce

Diskriminace na českém trhu s nájemním bydlením: Field experiment na internetu

Discrimination in the Czech rental housing market: A field experiment on the Internet

Anotace: Tato práce prezentuje field experiment studující diskriminaci na trhu nájemního bydlení v České republice. Studie je provedena na Internetu a sestává ze dvou části. První šetření zkoumá etnickou diskriminaci a vlivy pohlaví a sociálního statusu fiktivních zájemců - Čechů, Romů a Vietnamců, o nájemní bydlení. Druhé šetření zkoumá diskriminaci na základě sexuální orientace fiktivních párů, heterosexuálů, gayů a leseb. Obě šetření shodně využívají e-mail ke komunikaci s pronajímateli, kteří nabízejí nájemní bydlení na Internetu. Diskriminace je měřena na základě rozdílů v míře odpovědí pronajímatelů jednotlivým skupinám zájemců. Zjištění studie ukazují výskyt diskriminace etnické i na základě sexuální orientace. Minoritní skupiny jsou diskriminování oproti majoritním Čechům, kdy dostávají méně odpovědí na své poptávky, vyzvání k bližšímu kontaktu i pozvání k prohlídkám. Nejvyšší míra diskriminačního chování byla zjištěna u romské minority. Pozorování dále prokazují diskriminaci homosexuálního páru gayů, který dostává méně odpovědí a o dost méně pozvání k prohlídkám než heterosexuální pár. Naopak rozdílné chování k homosexuálnímu páru leseb prokázáno nebylo.

Abstract: This thesis presents a field experiment studying discrimination on the rental housing market in the Czech Republic. The study is conducted over the Internet and consists of two parts. The first survey examines ethnic discrimination and the effects of gender and social status of fictitious candidates - Czechs, Roma and Vietnamese on the Czech rental housing market. The second investigation examines discrimination based on sexual orientation of fictional couples - heterosexuals, gays and lesbians. Both surveys use the e-mail to communicate with landlords who provide rental housing on the Internet. Discrimination is measured by comparing landlords' different response rates to individual groups. The study's findings indicate the occurrence of ethnic discrimination on grounds of sexual orientation. Minority groups are discriminated against the majority - Czechs, and receive fewer responses to their demand prompted a closer contact and invitation to showings. The highest rate of discriminatory behavior was found against the Roma minority. Further observation shows evidence of the discrimination of homosexual gay couple that received fewer responses and far fewer invitations to showings than heterosexual couple. On the contrary, a different behavior towards homosexual couple - lesbians was not indicated.

Klíčová slova: sexuální orientace, etnicita, field experiment, diskriminace, trh nájemního bydlení, internet

Keywords: sexual orientation, rental housing market, discrimination, internet, ethnicity, field experiment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Vojtěch Bartoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39021

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz