Robert OLAH

Bakalářská práce

Diskriminace Romů na trhu bydlení

Roma discrimination in the rental housing market
Anotace:
Přestože je diskriminace v přístupu k bydlení v České republice zakázána, často k ní vůči Romům dochází. Důkazy o výskytu jak etnické, tak genderové diskriminace na trhu nájemního bydlení v různých zemích přineslo několik studií. Shodují se, že jedinci patřící k národnostní menšině mají obvykle nižší pravděpodobnost obdržení pozvánky na prohlídku bytu či jiné pozitivní reakce ve srovnání s uchazeči …více
Abstract:
Although discrimination against Roma in the housing market is prohibited, it often occurs in the Czech Republic. Evidences of the occurrence of both ethnic and gender discrimination in the rental housing market in different countries has been provided by several studies. Studies show that individuals belonging to a national minority are usually less likely to receive an invitation to inspect an apartment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLAH, Robert. Diskriminace Romů na trhu bydlení. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management