Bc. Jan Vávra

Diplomová práce

Optimalizace havarijního a krizového plánování ve vztahu k potřebám města Staré Město

Emergency and crisis planning optimization in relation to the needs of Stare Mesto city
Anotace:
Cílem diplomové práce je optimalizace havarijního a krizového plánování ve vztahu k potřebám města Staré Město. V tomto ohledu je provedeno kvalifikované zhodnocení bezpečnostní situace ve Starém Městě z pohledu dlouhodobých statistických trendů. To je předpokladem pro optimalizaci havarijního a krizového plánování u vybraných objektů. Získaná data budou integrována do vytvořené geodatabáze, která …více
Abstract:
The aim of the thesis is the optimization of emergency and crysis planning in relation to the needs of Staré Město city. In this case, it is done by qualified assessment of the security situation in Staré Město from the long-term statistical trends point of view. This is a prerequisite for the optimization of emergency and crisis planning for selected objects. The data will be integrated into created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vávra, Jan. Optimalizace havarijního a krizového plánování ve vztahu k potřebám města Staré Město. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe