Theses 

Faktory zdravého životního stylu u sportujících dětí – Bc. Petr NIKL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr NIKL

Diplomová práce

Faktory zdravého životního stylu u sportujících dětí

Factors of healthy lifestyle in sportsmanlike children

Anotace: Cílem diplomové práce je přispět k objasnění problematiky zdravého životního stylu u sportujících dětí. Testováno bylo celkem 64 sportujících dětí ve dvou předem vybraných sportovních klubech. V teoretické části diplomové práce jsme se zabývali základními faktory zdravého životního stylu jako je, pohybová aktivita, pohybová inaktivita, obezita a její dopad na zdraví jedince, zvyky ve stravování, pitný režim a problematika zabývající se návykovými látkami. Ke zkoumání zadané problematiky, jsme použili dotazník, který se skládá ze sedmnácti uzavřených otázek, které jsou rozděleny do jednotlivých oddílů (pohybová aktivita, pohybová inaktivita, návykové látky a stravovací zvyky). Z výsledků plyne, že námi sledované faktory zdravého životního stylu (pohybová aktivita, pravidelný stravovací režim, neužívání tabáku), dodržuje 35,93 % z celkových 64 oslovených sportujících dětí. Dále z výsledků vyplývá, že všechny tři základní jídla denně (snídaně, oběd, večeře), konzumuje 46,88 % námi oslovených sportovců. Šetřením, bylo prokázáno, že se zvyšujícím věkem dochází k nárůstu počtu chlapců, kteří užívají tabák. V průměru se sportovci ve svém volném čase věnují pohybové aktivitě 9 hodin týdně.

Abstract: The purpose of this thesis is to try to clarify issue of healthy lifestyle of young athletes. Amount of tested children were 64 in two beforehand chosen sports club. In theoretical part of thesis we were dealing with basic factors of healthy lifestyle such as physical activity, physical inactivity, obesity and its impact on people health, eating habits, drinking mode and problems of addictive substances. To examine the specified issue we used questionnaire which contains 17 questions and are divided to separate sections (physical activity, physical inactivity, obesity and its impact on people health, eating habits). The results show that the healthy lifestyle factors observed by us (physical activity, regular diet, non- use of tobacco) are 35,93 % of the total 64 addressed children. Also the results show that all three essentials meals a day (breakfast, lunch and dinner) are eating 46,88 % of the addressed children. The observation showed that with increasing age of the boys there is increase of boys taking tobacco. Athletes spend on average 9 hours a week on physical activity in their spare time.

Klíčová slova: pohybová aktivita, pohybová inaktivita, zdravý životní styl, návykové látky, stravovací režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=182250 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NIKL, Petr. Faktory zdravého životního stylu u sportujících dětí. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz