Bc. Jiří Kavale, DiS.

Master's thesis

Úspěšnost nových emisí IPO uvedených od r. 2007 na trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.

The success of new IPO issues listed on the Prague Stock Exchange since 2007
Abstract:
Primární úpis akcií je pro investory velmi zajímavou možností, jak se podílet na budoucím růstu společnosti. Aby byla emise na trhu úspěšná je zapotřebí souhra mnoha faktorů. Tato práce se zabývá vývojem IPO v České republice po roce 2007, čili v období, kdy svět naplno zasáhla globální finančně-ekonomická a následně i sociální krize. Pro emitující společnosti se tedy jednalo o velmi složité období …more
Abstract:
IPO is for investors very interesting way to participate in the future growth of the company. In order to issue marketable, needed interplay of many factors. This thesis deals with the development of the IPO in the Czech Republic after 2007, in the period when the world is fully hit by the global financial-economic and subsequently social crisis. Therefore, for the issuing company it was a very difficult …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services